Belastingrecht

Belastingrecht - A.W. Verschut | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
A.W. Verschut
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Belastingrecht.pdf

Wil je het boek lezen?Belastingrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.W. Verschut. Lezen Belastingrecht Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Belastingrecht bronnenboek is een inleiding in het Nederlandse belastingrecht, toegespitst op juridische opleidingen in het mbo. Na een inleidend hoofdstuk met begripsbepalingen worden aan de hand van de belangrijkste heffingswetten de belangrijkste belastingsoorten behandeld: de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Daarna komt een aantal lokale belastingen aan de orde en verder de erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. Ten slotte is ook aandacht besteed aan het formele belastingrecht, waaronder het stelsel van rechtsbescherming.De tekst is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen. Een duidelijke hoofdstukstructuur met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en een verklarende woordenlijst gidsen de cursisten door de stof. Voorbeelden uit het leven van alledag brengen de leerstof zo dicht mogelijk bij de praktijk. Met behulp van veel vragen en opdrachten aan het einde van ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.Er is veel aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik en voorbeelden uit het leven van alledag, zodat de tamelijk abstracte en complexe stof van het belastingrecht zoveel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek.Op de website www.belastingrecht.boom.nl is oefenmateriaal te vinden, onder meer diverse aangiftecases (inkomstenbelasting en omzetbelasting) en een groot aantal meerkeuzevragen.


...ingrecht of fiscaal recht is het geheel aan regels over de heffing en de invordering van belastingen ... Belastingrecht - rechtspraak.nl ... . Het belastingrecht is onderdeel van het publiekrecht en wordt daarbinnen soms onder het bestuursrecht gerekend. Europees fiscaal recht. De douanewetgeving in de ... Het belastingrecht heeft de afgelopen decennia maatschappelijk gezien een grote vlucht genomen. Wijzigingen van belastingwetten volgen elkaar in hoog tempo op; het jaarlijkse Belastingplan dat na Prinsjesdag wordt geopenbaard, is daar het sprekendste voorbeeld van. geven over het Nederlandse belastingrecht. Docenten ontvangen een unieke docentcode waarmee zij st ... Belastingrecht 1 RGBFI00010 - RUG - StudeerSnel ... . geven over het Nederlandse belastingrecht. Docenten ontvangen een unieke docentcode waarmee zij studenten aan zich kunnen koppelen. Vervolgens kunnen zij in deze online leeromgeving klassen indelen, de voortgang van hun studenten volgen, de antwoorden bekijken en hen indi...GERELATEERDE BOEKEN