Detentie

Detentie - none | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Detentie.pdf

Wil je het boek lezen?Detentie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Detentie Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Detentie vormt één van de cruciale onderdelen van de strafrechtketen. Het gaat bij detentie eerst en vooral om de executie van beslissingen van de rechter. Detentie is actueel en blijft actueel naar onze verwachting. In de media en politiek wordt er veel en ruim over gesproken. In de wetenschap is het echter nog steeds een thema dat slechts voor enkelen relevant lijkt te zijn. Met deze bundel hopen we dat detentie niet alleen aandacht krijgt als zich specifieke incidenten voordoen, maar ook een rol speelt bij de reguliere beleidsvorming en vooral ook in het onderwijs zowel in de wetenschap als het hoger beroepsonderwijs als de praktijk van de detentie. De bundel is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel komt het stelsel van en beleid inzake de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen aan de orde. In dit deel wordt het detentiebestel in den brede geschetst. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de organisatie en het functioneren van de verschillende vormen van detentie-instellingen. In het derde deel behandelen verschillende auteurs enkele bijzondere thema's zoals de rechtspositie van gedetineerden, zorg en behandeling, activiteiten en arbeid. Dit boek is een wetenschappelijk overzichtswerk. Het boek is bestemd voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, maar ook voor de praktijk van de detentie (Ministerie van Justitie, gevangeniswezen).


...ie (Van Fr: gevangenschap) In het Nederlands strafrecht wordt deze term niet gebruikt, in de omgangstaal heeft detentie de betekenis van vrijheidsbeneming (voorlopige hechtenis en gevangenisstraf) ... Betekenis Detentie ... . De VN-commissie voor mensenrechten stelde in 1991 een werkgroep voor willekeurige detentie in. Zie ook administratieve detentie; gevangenen Volwassenen in detentie. De kerntaak van het gevangeniswezen is het veilig insluiten van gedetineerden, het herstellen van de rechtsorde, het voorkomen van recidive en het bieden van perspectief aan gedetineerden. De uitvoering van die taak is op maat, humaan en persoonsgericht. Detentie is afgeleid van het Franse woord voor gevangenschap en is een synoniem voor gevangenisstraf of vastgezet worden. In het ... Wat gebeurt er met mijn zorgverzekering als ik in de ... ... . De uitvoering van die taak is op maat, humaan en persoonsgericht. Detentie is afgeleid van het Franse woord voor gevangenschap en is een synoniem voor gevangenisstraf of vastgezet worden. In het Nederlands strafrecht wordt deze term niet gebruikt. In de omgangstaal heeft detentie de betekenis van vrijheidsbeneming (voorlopige hechtenis en gevangenis...GERELATEERDE BOEKEN