COGNITIEVE EN AFFECTIEVE STOORNISSEN

COGNITIEVE EN AFFECTIEVE STOORNISSEN - Floor de Graaff | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Floor de Graaff
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
COGNITIEVE EN AFFECTIEVE STOORNISSEN.pdf

Wil je het boek lezen?COGNITIEVE EN AFFECTIEVE STOORNISSEN in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Floor de Graaff. Lezen COGNITIEVE EN AFFECTIEVE STOORNISSEN Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Voor wie werkt met mensen met een verstandáijke,hanáicap is kennis van de stoornissen in de cognitieve ontwikkeling en de affectieve ontwikkeling van deze mensen noodzakelijk als zij of hij hen begrijpend wil begeleiden.Werkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap worden vaak geconfronteerd met houding en gedrag van de bewoners waarmee zij geen raad weten. De reden is in veel gevallen dat zij noch oorzaak noch achtergrond van die houding of dat gedrag kennen. De auteur van dit boek wil in dit gemis aan kennis voorzien en tevens duidelijk maken wat deze kennis kan betekenen voor de omgang met en de begeleiding van mensen met een verstande-In dit boek wordt uitvoerig en genuanceerd ingegaan op oorzaken en achtergronden van de cognitieve en affectieve stoornissen.Onder cognitie verstaan we alle mentale processen waardoor mensen de wereld om zich heen leren kennen: denken en geheugen, leren, waarneming, taal en fantasie. Het is een ruimer begrip dan verstandelijke ontwikkeling. Stoornissen in de ontwikkeling van deze functies noemen we cognitieve stoornissen. Cognitieve stoornissen zijn bijvoorbeeld: autisme, zwakzinnigheid, hyperactiviteit. Autisme en hyperactiviteit zijn op zichzelf staande stoornissen, maar komen ook in relatie tot zwakzinnigheid veelvuldig voor. Daarom zullen ze in dit boek ook in relatie tot elkaar worden genoemd. Affectieve stoornissen zijn stoornissen in de ontwikkeling van het gevoelsleven. Hechtingsproblemen kunnen oorzaak zijn van zo'n verstoorde affectieve ontwikkeling. Verder worden besproken psychische problemen die kunnen voortvloeien uit affectieve problemen en die bij mensen met een verstandelijke handicap kunnen voorkomen. Het boek is bestemd voor studenten van deeltijd-MBO (SPW en AB) en HBO (SPH, HBO-V), en van de Z-opleiding.


...oek wordt uitvoerig en genuanceerd ingegaan op oorzaken en achtergronden van de cognitieve en affectieve stoornissen ... Cognitief Cerebellair Affectief Syndroom / Emoties Gedrag ... ... . Onder cognitie verstaan we alle mentale processen waardoor mensen de wereld om zich heen leren kennen: denken en geheugen, leren, waarneming, taal en fantasie. Het is een ruimer begrip dan verstandelijke ontwikkeling. Cognitieve functies zijn verwant aan wat we 'intelligentie' noemen. Je ontwikkelt je cognitieve functies als kind. Hoe goed je deze ontwikkelt, is grotendeels genetisch bepaald. Cogn ... Betekenis Conatief ... . Je ontwikkelt je cognitieve functies als kind. Hoe goed je deze ontwikkelt, is grotendeels genetisch bepaald. Cognitieve stoornissen. Bij het ouder worden gaan de cognitieve functies achteruit. Als dat heel snel of in hevige mate gebeurt, spreken we van een cognitieve stoornis. Daarom is het omgaan met mensen met de affectieve stoornis lastig en is er vaak een psycholoog nodig die de gesprekken kan leiden en de ander opdrachten kan geven waar hij of zij in de praktijk mee aan de slag m...GERELATEERDE BOEKEN