De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker - Herman de Monnink | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Herman de Monnink
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
De gereedschapskist van de maatschappelijk werker.pdf

Wil je het boek lezen?De gereedschapskist van de maatschappelijk werker in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Herman de Monnink. Lezen De gereedschapskist van de maatschappelijk werker Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Een geordende 'gereedschapskist' voor maatschappelijk werkers beschrijven: dat stond Herman de Mönnink voor ogen bij het schrijven van dit boek. Het multimethodisch maatschappelijkwerkmodel (MMMW-model) dat in dit boek wordt beschreven, biedt een degelijke gereedschapskist, die de methodische praktijk van maatschappelijk werkers onderbouwt.De ontstress- en empowermentaanpak speelt hierin een belangrijke rol. Deze aanpak behelst het opsporen en neutraliseren van spanningsbronnen (ontstressen) en het aanboren van krachtbronnen (empowerment), waarbij gebruikgemaakt wordt van drie denkstappen:1 de persoonlijke archiefkast (PAK),2 psychosociale stressanalyse (PSA),3 psychosociale stressbegeleiding en -behandeling (PSB).Ook wordt de theoretische grondslag van de maatschappelijke aanpak beschreven, de iSET, de integrale Stressreductie en Empowermenttheorie. De iSET onderbouwt het werken aan duidelijke doelen en meetbare resultaten van de maatschappelijk werker op wetenschappelijke wijze.Aan de eenduidige multimethodische taal ontlenen teams steun voor diverse doelen, zoals gezamenlijke profilering van het vak, intervisie, functiewaardering, registratie en kwaliteitszorg.Tot slot biedt het multimethodisch maatschappelijkwerkmodel de eenheid en eenduidigheid die voorwaarden zijn voor intercollegiale toetsing.Herman de Mönnink is een overtuigd pleitbezorger van het maatschappelijk werk en zet het met dit boek duidelijk op de kaart.'Ik ga effectiever te werk en de cliënt ervaart rust in de chaos. Ik gebruik het MMMW als een standaardmodel.' (Bedrijfsmaatschappelijk werker na de leergang MMMW, 2008)'Door het model heb ik overzicht over welke methoden ik wanneer kan gebruiken.' (Algemeen maatschappelijk werker na de leergang MMMW, 2009)


... praktijk als leidraad vormt De gereedschapskist van de maatschappelijk werker voor de beginnende maatschappelijk werker een stevige basis ... De gereedschapskist van de maatschappelijk werker | mijn-bsl ... . Voor de ervaren maatschappelijk werker is het boek een gedegen naslagwerk, maar het biedt bovendien de mogelijkheid tot legitimering en een heldere profilering van het beroepsmatig handelen. Hierbij steunt de maatschappelijk werker hen om positieverbetering te verkrijgen. Hoofdstuk 8 Historisch overzicht: methoden 1950 tot heden. 8.1 Overzicht In tabel 8.1 zie hfst. 8 blz. 123; de gereedschapskist van de m ... De gereedschapskist van de maatschappelijk werker ... ... . Hoofdstuk 8 Historisch overzicht: methoden 1950 tot heden. 8.1 Overzicht In tabel 8.1 zie hfst. 8 blz. 123; de gereedschapskist van de maatschappelijk werker; H. de Mönnink is een overzicht gemaakt van alle methoden die zijn gebruikt in de afgelopen vijftig jaar. Dit boek biedt een degelijke gereedschapskist voor sociaal werkers, gebaseerd op het multimethodisch sociaalwerkmodel . Sociale professionals zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en sociaal agogen kunnen met deze gereedschapskist systematisch werken met de eigen kracht va...GERELATEERDE BOEKEN