Diplomademocratie

Diplomademocratie - Mark Bovens | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Mark Bovens
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Diplomademocratie.pdf

Wil je het boek lezen?Diplomademocratie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mark Bovens. Lezen Diplomademocratie Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Politieke ambten zijn de enige functies waarvoor je in Nederland geen papieren nodig hebt. Lekenbestuur vormt immers de kern van de democratie. Elke burger heeft het recht om zich verkiesbaar te stellen, elke burger kan wethouder of minister worden, ongeacht zijn formele kwalificaties. Zo was het in Athene, de bakermat van de democratie, en zo staat het ook in onze Grondwet.De praktijk is inmiddels volstrekt anders. Nederland is een diplomademocratie, een land dat wordt bestuurd door de burgers met de hoogste diplomas. Alle formele en informele politieke instituties en arenas, variërend van Kamer en kabinet, belangenorganisaties en overlegorganen, tot inspraakavonden en internetacties, worden gedomineerd door hoger opgeleiden en professionals.Diplomademocratie beschrijft hoe de lager opgeleiden uit de politiek verdwenen, wat de oorzaken hiervan zijn, wat dit betekent voor het politieke landschap en voor de democratie in ons land, en wat je hieraan zou kunnen doen.Mark Bovens (1957) is politiek filosoof en bestuurskundige en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft veel gepubliceerd over democratie, bestuur en politiek.Anchrit Wille (1960) is politicoloog en bestuurskundige en als senior docent/onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Ze heeft veel gepubliceerd over burgerparticipatie, politiek-ambtelijke verhoudingen en vertrouwen in de overheid.


...emocratie beschrijft hoe de lager opgeleiden uit de politiek verdwenen, wat de oorzaken hiervan zijn, wat dit betekent voor het politieke landschap en voor de democratie in ons land, en wat je hieraan zou kunnen doen ... Diplomademocratie? - Parlement.com ... . Mark Bovens (1957) is politiek filosoof en bestuurskundige en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. De diplomademocratie, waarin een hoog opgeleide participatie-elite het politieke spel beheerst en in de juiste netwerken opereert, is de politieke pendant van de meritocratie. Dit is de maatschappijvorm volgens het principe dat individuele verdiensten bepalend moeten zijn voor de hoogte van het inkomen en de maatschappelijke status van burgers. De moderne democratie is een diplomademocra ... Diplomademocratie - NRC ... . Dit is de maatschappijvorm volgens het principe dat individuele verdiensten bepalend moeten zijn voor de hoogte van het inkomen en de maatschappelijke status van burgers. De moderne democratie is een diplomademocratie. Burgers hebben beduidend meer politieke invloed naarmate hun opleiding hoger is. Hoger opgeleiden waren altijd al politiek actiever dan lager opgeleiden, maar in d...GERELATEERDE BOEKEN