Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten - none | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Bijzondere overeenkomsten.pdf

Wil je het boek lezen?Bijzondere overeenkomsten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Bijzondere overeenkomsten Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Dit studieboek is gewijd aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Gegroepeerd in drie categorieën passeren zij op systematische wijze de revue. De eerste groep betreft de overeenkomsten strekkend tot overdracht zoals de koop, de financiëlezekerheidsovereenkomst en de schenking. Voorts worden de overeenkomsten tot het verschaffen van genot (huur en pacht) behandeld. Daarna komen aan bod overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van allerlei aard waaronder opdracht, lastgeving, agentuur, bemiddeling, de reisovereenkomst, geneeskundige behandelingsovereenkomst, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk en de personenvennootschap. Tot slot komen enkele niet in bovenstaande categorieën in te passen overeenkomsten aan de orde zoals de vaststellingsovereenkomst, de borgtocht en de verzekeringsovereenkomst. Het doel van dit boek is om inzicht te geven in de structuur en de onderlinge verhouding van bijzondere overeenkomsten. Het accent ligt daarbij op de onderwerpen die een aanvulling op of een verbijzondering ten opzichte van het algemene vermogensen contractenrecht vormen, zoals specifieke regels die gelden bij totstandkoming, hoofdverplichtingen en bijkomende verplichtingen van partijen, bijzonderheden bij de niet nakoming of ontbinding of speciale regels ten aanzien van beëindiging van deze overeenkomsten. Deze derde druk is een volledig geactualiseerde bewerking, waarin de wetswijzigingen, de rechtspraak en de literatuur van de afgelopen drie jaren zijn verwerkt. Nieuw in deze druk is de behandeling van consumentenkredietovereenkomst.


...dere overeenkomsten, ook wel benoemde overeenkomsten genoemd, zijn die overeenkomsten die een eigen, bijzondere, regeling hebben in het Burgerlijk Wetboek ... Bijzondere overeenkomsten - Bol.com ... . Burgerlijk Wetboek Boek 7. Burgerlijk Wetboek Boek 7 behandelt de volgende onderwerpen: titel 1 (art ... Een aantal bijzondere overeenkomsten kenden van oudsher een eigen wettelijke regeling. Zo bestond tot voor kort nog de Huurwet, waarin de huurovereenkomst was geregeld. Een groot deel van het huurrecht was al eerder overgebracht naar het BW, bij de laatste vernieuwing, per 1 augustus 2003, is ook het laatste restantje v ... bol.com | Bijzondere overeenkomsten | 9789013134087 | M.M ... ... . Een groot deel van het huurrecht was al eerder overgebracht naar het BW, bij de laatste vernieuwing, per 1 augustus 2003, is ook het laatste restantje van de huurwet in het BW opgenomen. Bijzondere overeenkomsten helpt de lezer een groot aantal bijzondere overeenkomsten te overzien en doorgronden. De titel geldt als de meest recente en meest omvangrijke publicatie over bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Een uiters...GERELATEERDE BOEKEN