In het belang van het kind

In het belang van het kind - B. Levering | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
B. Levering
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
In het belang van het kind.pdf

Wil je het boek lezen?In het belang van het kind in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur B. Levering. Lezen In het belang van het kind Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


In het belang van het kind 1e druk is een boek van Bas Levering uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN 9789066658806 In hoeverre is opvoeding een zaak van de overheid? Als opgroeiende kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad, dan kan de rechter ingrijpen door kinderen onder toezicht te stellen of ouders uit de ouderlijke macht te ontheffen of te ontzetten. Maar volgens velen is de armslag van de overheid te beperkt. Naar aanleiding van de recente gezinsdrama's gaan er stemmen op voor meer en eerder overheids-ingrijpen. De wetgever stelt voor om de rechtsgrond voor overheids-ingrijpen te verruimen, waardoor het mogelijk wordt om ook kinderen met lichtere problemen onder toezicht te stellen of hun ouders opvoedingsondersteuning op te leggen. Uiteraard 'in het belang van het kind', maar hoe ziet dat belang er eigenlijk uit?Volgens pedagoog Bas Levering is het belang van het kind gelegen in de pedagogische relatie met zijn of haar opvoeders. Hij laat zien dat deze relatie vanwege haar bijzondere aard gevrijwaard moet blijven van al te gemakkelijke inmenging van buitenaf. Om die reden pleit hij voor een terughoudende rol van de overheid.Ook rechtsfilosoof Andreas Kinneging vindt dat een overheid de opvoeding van ouders niet zommar kan en mag overnemen. De hedendaagse opvoedingsproblemen wijt hij aan de teloorgang van traditionele gezinswaarden. De tijd is naar zijn idee rijp voor een pedagogisch beschavingsoffensief.


...ang van het kind. Het belang van het kind moeten altijd in alle beslissingen een eerste overweging vormen ... VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt 'belang van het kind ... ... . Dat geldt allereerst voor beslissingen die ouders nemen. Bijvoorbeeld de beslissing over bij wie het kind staat ingeschreven als de ouders zijn gescheiden. Belang van het kind. Het begrip 'belang van het kind' is natuurlijk een multidimensionaal begrip. Je kan het op verschillende manieren invullen. En dat gebeurt dan ook. Uitgangspunt is vooral dat er wordt gekeken naar de overige rechten uit het ver ... bol.com | In het belang van het kind | 9789066658806 | B ... ... . En dat gebeurt dan ook. Uitgangspunt is vooral dat er wordt gekeken naar de overige rechten uit het verdrag bij de beantwoording van de vraag 'wat is in het belang van het kind'. In het belang van het kind (Paperback). In het belang van het kind 1e druk is een boek van Bas Levering uitgegeven bij Uitgeverij S.W.P. B.V.. ISBN... Scheiden en kinderen, ouderbelofte in het belang van het kind Een ouderbelofte kan worden gezien ...GERELATEERDE BOEKEN