Samenwerkingsstrategieen bij de aanpak van verzuim

Samenwerkingsstrategieen bij de aanpak van verzuim - none | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Samenwerkingsstrategieen bij de aanpak van verzuim.pdf

Wil je het boek lezen?Samenwerkingsstrategieen bij de aanpak van verzuim in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Samenwerkingsstrategieen bij de aanpak van verzuim Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Door de privatisering van de Ziektewet en maatregelen om het beroep op de WAO terug te dringen zijn organisaties direct verantwoordelijk voor verzuimpreventie en een actieve begeleiding van zieke medewerkers. Om verzuim te voorkomen en zieke medewerkers te begeleiden naar werkhervatting en bij reïntegratie kunnen bedrijven een beroep doen op deskundigen op het gebied van arbeid, gezondheid en welzijn. Ze zijn verplicht zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst. Reïntegratiebedrijven, organisaties voor bedrijfsmaatschappelijk werk en psychologenbureaus bieden daarnaast hun diensten aan ter ondersteuning van het verzuimbeleid en de uitvoering van de begeleiding. Hierbij is een goede samenwerking essentieel. Steeds opnieuw moet gezocht worden hoe samen te werken. Deskundigen hebben eigen professionele opvattingen en specialisaties. Zij zijn doorgaans gericht op de inhoudelijke kanten van hun vak en de waarden die daarbij centraal staan.


...erkingsstrategieen bij de aanpak van verzuim (Paperback) ... Plan van aanpak bij verzuim: zo werkt het | ArboNed ... . Door de privatisering van de Ziektewet en maatregelen om het beroep op de WAO terug te... 3 gouden tips bij de aanpak van frequent verzuim. Het verzuimpercentage van de werkenden in Nederland ligt rond de 4%. Wanneer iemand zich minimaal 3 keer in 12 maanden ziek meldt, spreken we van frequent verzuim. De gemiddelde meldingsfrequentie in Nederland is 1. De gemiddelde Nederlander is dus 1 keer per jaar ziek, ... PDF Plan van aanpak verzuim politie ... . De gemiddelde Nederlander is dus 1 keer per jaar ziek, kortom 3 ziekmeldingen is ... Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim. Beperk je risico's. Zo vinden werknemers het vaak fijn als je geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Je geeft blijk van deze interesse als je hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen. Zo kijkt de Arboarts bijvoorbeeld alleen naar verzuim met een medische bril. Door naar verzuim te kijken vanuit een helikopterview, en echt te kijken naar de totale oorzaak van het verzuim, in pla...GERELATEERDE BOEKEN