Tegen de zon in kijken

Tegen de zon in kijken - Irvin D. Yalom | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Irvin D. Yalom
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Tegen de zon in kijken.pdf

Wil je het boek lezen?Tegen de zon in kijken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Irvin D. Yalom. Lezen Tegen de zon in kijken Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


In zijn nieuwste boek, de climax van zijnlevenswerk, snijdt Irvin D. Yalom dekwesties aan van sterfelijkheid en dood. Opbuitengewoon inspirerende enbemoedigende wijze legt hij uit hoe we ietswat voor ons allemaal even finaal alsonvermijdelijk is kunnen leren begrijpen enaccepteren. Yalom laat zien hoe een bewustwordingservaringals een droom, een verlies (ontslag,scheiding, een gedwongen verhuizing), eentraumatische ervaring (een natuurramp, eenongeluk), de dood van een dierbare, ziekte,of gewoon de naderende ouderdom, eenkeerpunt kan zijn op weg naar een zinvollerleven. Als mensen er tenminste de inspiratieaan ontlenen om hun prioriteiten teverleggen, zich minder zorgen te makenover onbelangrijke zaken, op te houden metdingen doen die ze niet willen doen,oprechter te communiceren met degenenvan wie ze houden, de schoonheid van hetleven bewuster te ervaren, en bereid te zijnmeer risico’s te nemen voor eenbevredigender en liefdevoller leven. In dit boek behandelt Yalom specifiekemethoden en technieken om met de meestvoorkomende vormen van doodsangst omte gaan. Hij geeft adviezen over hoe je kuntleren in het hier en nu te leven en te beseffendat de invloed die wij allemaal op anderenhebben ook na ons eigen leven blijftvoortbestaan. Een evendiepzinnig alsinspirerendboek over hetoverwinnen vande universeleangst voor dedood.


...ven bij Tegen de zon in kijken. De psychotherapeutische aanpak van doodsangst staat centraal in dit boek ... Boekverslag Nederlands In de zon kijken door Anne Provoost ... ... . Het is daarom een boek dat zich bezig houdt met iets heel wezenlijks van het menselijk bestaan. Yalom put hierbij meer uit de filosofie dan uit de gangbare psychiatrische boeken. Door Gerphil Kerkhof In het kort. De titel verwijst naar een spreuk van La Rochefoucauld "De zon noch de dood kun je in de ogen kijken". Yalom pleit er echter voor, dat cliënten die lijden aan doodsangst, en mensen in het algemeen die weg ... Tijdschrift voor Psychiatrie - Tegen de zon in kijken ... ... . Yalom pleit er echter voor, dat cliënten die lijden aan doodsangst, en mensen in het algemeen die wegkijken voor hun sterfelijkheid, juíst de dood (en hun angst) in de ogen zien. Geschreven bij Tegen de zon in kijken. Ik vind dat de vlag niet echt de lading dekt. Althans ben i...GERELATEERDE BOEKEN