De tegenstem van Jezus

De tegenstem van Jezus - S. Janse | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
S. Janse
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
De tegenstem van Jezus.pdf

Wil je het boek lezen?De tegenstem van Jezus in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S. Janse. Lezen De tegenstem van Jezus Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Het thema 'religie en geweld' is door de aanslagen van extreme moslims in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Algemeen wordt erkend dat niet alleen de islam, maar ook het jodendom en het christendom gewelddadige kanten hebben. Is dat geweld al in de bronteksten van deze religies terug te vinden of is dat van later datum? Het thema van geweld in het Oude Testament en de Koran is herhaaldelijk onderzocht, maar de plaats van geweld in het Nieuwe Testament is onderbelicht gebleven.De nieuwtestamenticus Sam Janse gaat daar in dit boek op in en verdedigt een dubbele stelling: het godsbeeld van het Nieuwe Testament is net zo gewelddadig als dat van het Oude Testament en de Koran, maar nergens wordt door evangelisten en apostelen opgeroepen tot geweld om het geloof in de Messias Jezus te verbreiden of het Koninkrijk van God te realiseren. Vandaar dat hij in dit boek spreekt over 'de tegenstem van Jezus'. Aan de orde komen onderwerpen als het spreken (bijvoorbeeld de Bergrede) en optreden (bijvoorbeeld in de tempel) van Jezus, het geweld tegen Jezus en zijn volgelingen, de houding tegenover de Romeinse overheid, verbaal geweld in het NieuweTestament, het Godsbeeld en de plaats van de hel en het oordeel in het Nieuwe Testament. De auteur gaat aan het eind van het boek kort in op het geweld in het Christendom en de islam.Prof. dr. Gerrit de Kruijf gaat aan het slot van dit boek in op de vraag of het'geweld in God' uit de christelijke theologie moet worden uitgebannen. Hij komt daarbij tot de verrassende conclusie dat wie het geweld bij God legt, het weghaalt bij de mens.Dr. S. Janse (1949) studeerde theologie aan de universiteiten van Utrecht en G ttingen. Hij is parttime predikant van de hervormde gemeente Driebergen-Rijsenburg en docent Nieuwe Testament aan het Baptistenseminarium te Bosch en Duin.Prof. dr. G.G. de Kruijf is hoogleraar christelijke ethiek aan de Universiteit Leiden vanwege het Theologisch Wetenschappelijk Instituut van de Protestantse Kerk in Nederland.


...nstem van Jezus (Paperback). Het thema 'religie en geweld' is door de aanslagen van extreme moslims in het middelpunt van de belangstelling komen ... Tegenstem van Jezus POD - 9789023921394 - De Fakkel ... ... Algemeen wordt erkend dat niet alleen de islam, maar ook het jodendom en het christendom gewelddadige kanten hebben. Is dat gewe De tegenstem van Jezus, S. Janse - Paperback - 9789023921394 | AKO boeken van het Oude Testament en de Koran, maar nergens wordt door evangelisten en apostelen opgeroepen tot geweld om het geloof in de Messias Jezus te verbreiden of het Koninkrijk van God te realiseren. Dat moet te maken hebben met de geestelijke nalatenschap, de tegenstem van Jezus. Prof. dr. Gerrit de Kruijf gaat aan het slot van dit boek in ... PDF 'Een nameloze: Jezus de Nazarener' van Charles Vergeer ... . Dat moet te maken hebben met de geestelijke nalatenschap, de tegenstem van Jezus. Prof. dr. Gerrit de Kruijf gaat aan het slot van dit boek in op de ... De te...GERELATEERDE BOEKEN