Burgerlijk Wetboek 2008/2009

Burgerlijk Wetboek 2008/2009 - Onbekend | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Onbekend
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Burgerlijk Wetboek 2008/2009.pdf

Wil je het boek lezen?Burgerlijk Wetboek 2008/2009 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Onbekend. Lezen Burgerlijk Wetboek 2008/2009 Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


In deze pocket vindt u de gehele tekst van het Burgerlijk Wetboek (Boeken 1 tot en met 8), de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De editie 2008/2009 biedt de stand van zaken per 1 augustus 2008, zoals voorzien begin mei 2008.Vermelding verdient dat na Boek 4 Burgerlijk Wetboek de tekst van het 'oude' erfrecht is opgenomen zoals dat gold tot aan de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003.De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes, alsmede van verwijzingen naar andere relevante artikelen.De transponeringstabellen inzake Boek 4 Burgerlijk Wetboek (erfrecht), Boek 7 Burgerlijk Wetboek (huur) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (herziening procesrecht) zijn opgenomen voor het register. Het trefwoordenregister verwijst naar wetsartikelen waarin de desbetreffende onderwerpen zijn behandeld.Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privé-gebruik een teksteditie van deze wetboeken bij de hand wil hebben.


...ijk Wetboek Boek 7. 1 De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan ... bol.com | Burgerlijk wetboek 2007/2008 | 9789069168210 ... ... .. 2 De tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan moet aan de koper ter hand worden gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de verkoper van een ... In deze pocket vindt u de gehele tekst van het Burgerlijk Wetboek (Boeken 1 tot en met 8), de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De editie 2008/2009 biedt de stand van zaken per 1 augustus 2008, zoals voorzien begin mei 2008. Burgerlijk Wetboek. INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen ( ... PDF 01/2019 - Biv ... .W. (twaalfde gedeelte) en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De editie 2008/2009 biedt de stand van zaken per 1 augustus 2008, zoals voorzien begin mei 2008. Burgerlijk Wetboek. INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1 - 515) BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516 - 710) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 711 - 1100) BOEK II...GERELATEERDE BOEKEN