Mijn eigen Wereld

Mijn eigen Wereld - M. Rebel | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
M. Rebel
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Mijn eigen Wereld.pdf

Wil je het boek lezen?Mijn eigen Wereld in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. Rebel. Lezen Mijn eigen Wereld Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


DoelDe werkgidsen zijn uitermate geschikt voor verbreding en verrijking van het on-derwijs aan de betere leerling. Daarnaast kunnen ze met de juiste begeleidingingezet worden voor projectonderwijs aan een hele groep.Zelfstandig werkenDe betere leerling kan met de werkgidsen geheel zelfstandig aan de slag. Er kanindividueel of in kleine groepjes aan de projecten worden gewerkt. Door de aardvan de opdrachten kan iedere leerling op zijn of haar eigen niveau werken.Opzet en opbouwElk project bestaat uit een werkgids met ??n thema, dat opgesplitst is in deel-onderwerpen. Elk deelonderwerp wordt behandeld in ??n hoofdstuk, dat afge-rond wordt met een weekopdracht. Alle weekopdrachten samen vormen eeneindpresentatie, zoals een werkstuk of tentoonstelling.Voortgezet onderwijsDe werkgidsen Sprookjes & Fabels, Amesterdam, Journalistiek en Evolutie zijntevens goed inzetbaar voor projectonderwijs in de onderbouw van het voortgezetonderwijs.WerkgidsenHet DierenrijkHet primaire doel van dit project is het leren opzoeken en verwerken van informa-tie. Met de gevonden informatie maakt de leerling een werkstuk met als thema'het dierenrijk'.Doelgroep: groep 3 en 4Moeilijkheidsgraad: +Reis om de wereldEen ontdekkingsreis door de zeven werelddelen, met aandacht voor geografie,topografie, cultuur, natuur en geschiedenis.Doelgroep: groep 5 t/m 8Moeilijkheidsgraad: ++Sprookjes & FabelsDe oorsprong en gesproken traditie van volksverhalen uit de West-Europese cul-tuur, uitgesplitst in volkssprookjes, kunstsprookjes, fabels en illustraties.Doelgroep: groep 5 t/m 8 en onderbouw VOMoeilijkheidsgraad: ++JournalistiekDe leerlingen maken kennis met journalistiek, met de nadruk op kranten. Aan-dacht wordt besteed aan het nieuws, het beroep van journalist, de verschillendesoorten kranten en persfotografie.Doelgroep: groep 5 t/m 8 en onderbouw VOMoeilijkheidsgraad: ++AmsterdamDe leerlingen maken op een originele manier kennis met Amsterdam, de hoofd-stad van Nederland. Ze maken een reisgids voor een weekend Amsterdam. Hetthema is uitgesplitst in de onderwerpen geschiedenis, kunst en cultuur, natuur enarchitectuur.Doelgroep: groep 7 en 8 en onderbouw VOMoeilijkheidsgraad: +++EvolutieEen eerste kennismaking met de evolutietheorie aan de hand van het boek 'Kaasen de evolutietheorie' van Bas Haring. Behandeld worden natuurlijke selectie,erfelijkheid, kunstmatige en culturele evolutie.Doelgroep: groep 7 en 8 en onderbouw VOMoeilijkheidsgraad: ++++De RiddertijdDit project is een eerste kennismaking met de Middeleeuwen. De volgendeonderwerpen komen aan bod: ridders, de adel, het leven op en rond kastelen,kloosters en de betekenis van de kerk. Er wordt toegewerkt naar een tentoonstel-ling over de Riddertijd.Doelgroep: groep 3, 4 en 5 (leesniveau AVI 7/8)Moeilijkheidsgraad: ++DierenbundelEen project over Nederlandse taal en kinderliteratuur met dieren in de hoofdrol.Aandacht wordt besteed aan tekstbegrip, uitdrukkingen en spreekwoorden, gen-res van verhalen en boeken, stripverhalen en prentenboeken, liedjes en gedicht-ten, mythologie en fabeldieren.Doelgroep: groep 6, 7 en 8Moeilijkheidsgraad: ++Mijn eigen Wereld'Mijn eigen wereld' is een ontdekkingsreis waarbij de eigen wereld van de leer-ling centraal staat. De reis begint in de eigen straat en gaat via het eigen dorp ofde stad verder door de provincies van Nederland. De laatste twee hoofdstukkengaan over Nederland en de plaats van Nederland in de wereld.Doelgroep: voor leerlingen vanaf groep 4Moeilijkheidsgraad: ++Overal dieren'Overal dieren' is een project over dieren en hun leefgebieden. De leerlingenmaken opdrachten en presentaties over pooldieren, savannedieren, zeedieren,woestijndieren en jungledieren. Met de verworven kennis bereiden de leerlingendaarna een fictieve expeditie naar al deze leefgebieden voor.Doelgroep: voor leerlingen vanaf groep 6Moeilijkheidsgraad: +++De Docentenhandleiding (10 delen) is apart te verkrijgen, rechtstreeks bij Uitgeverij Averbode.


...igen wereld 1e druk is een boek van J. Leguijt uitgegeven bij Vbk Media ... De wondere wereld van een jonge autist - EO Visie ... . ISBN 9789023919575 De 16-jarige Jacco Leguijt vertelt hoe het is om autistisch te zijn. Hij ervaart zijn leven als een schiereiland, wel verbonden aan het leven, maar slechts door een kleine band. Werkgids Mijn eigen wereld is een ontdekkingsreis door de eigen omgeving. In deze speelse Werkgids onderzoeken kinderen hun eigen wereld: hun straat en dorp of stad, de provincie waarin ze wonen, Nederland en een vakantieland. Adressen en woningen zijn thema in het eerste hoofdstuk, maar al snel ... Mijn eigen wereld - J. Leguijt | Boeken.com ... . Adressen en woningen zijn thema in het eerste hoofdstuk, maar al snel reist de leerling verder van huis. Mijn eigen wereld J. Leguijt • Boek • paperback. Samenvatting . De 16-jarige Jacco Leguijt vertelt hoe het is om autistisch te zijn. Hij ervaart zijn leven als een schiereiland, wel verbonden aan het leven, maar sle...GERELATEERDE BOEKEN