De kwetsbaren

De kwetsbaren - Will Tinnemans | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Will Tinnemans
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
De kwetsbaren.pdf

Wil je het boek lezen?De kwetsbaren in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Will Tinnemans. Lezen De kwetsbaren Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Als het om hard werken gaat scoren de topfitte, hoogopgeleide Nederlandse arbeidskrachten goed op internationale ranglijstjes. Voor mensen die het tempo en de complexiteit op de werkvloer niet kunnen bijbenen is nauwelijks plaats. Met hun beleid van aanbesteding dwingen gemeenten het bedrijfsleven om op het ene moment mensen aan te nemen en ze op het andere moment op straat te zetten. De lage tarieven van de sociale werkvoorziening drukken particuliere ondernemers uit de markt. Onbetaald werk en tegenprestaties dichten de groeiende gaten in gemeentelijke begrotingen, maar leveren uitkeringsgerechtigden weinig op.De nieuwe Participatiewet moet ervoor zorgen dat honderdduizenden mensen in de bijstand of met een beperking aan het werk gaan. Dat leidt tot nog meer concurrentie en verdringing voor laagopgeleiden. Als de overheid niet beter luistert naar mensen uit de praktijk, eindigen veel kwetsbare mensen de komende jaren in de marge.Dit hoogst actuele boek nodigt uit tot reflectie op wat solidariteit inhoudt in de samenleving van de 21e eeuw.Will Tinnemans is schrijver, debatleider en mediatrainer. Van zijn hand verschenen bij Nieuw Amsterdam Voor jou tien anderen. Uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt en Onzeker bestaan. Leven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt.De pers over Voor jou tien anderen:'Tinnemans stelt een belangrijk sociaal vraagstuk aan de orde in een vlot geschreven verhandeling.'de Volkskrant'Een hartenkreet voor werkende armen.'NRC Handelsblad'Lezen dit boek, voor het te laat is.'Leeuwarder Courant


...n ook kwetsbaren die nog niet binnen de groep ouderen vallen voor wie het COVID-19-virus een extra risico vormt ... Risicogroepen en COVID-19 | RIVM ... . Maar wanneer ben je kwetsbaar? Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 2 juni 2020 (versiebeheer zie onderaan deze pagina) Algemeen Artikel 3 lid 1 sub a van de Arbowet verplicht werkgevers zo veel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming. Steeds meer mensen met schizofrenie zwerven o ... De meest kwetsbaren zitten in kamp Moria. Help hen nu - NRC ... . Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming. Steeds meer mensen met schizofrenie zwerven op straat - ziek, verwaarloosd, aan de drugs en nergens welkom. Er zijn er die het beter treffen: thuis met een uitkering en medicijnen. Over het leven van de kwetsbaren van Nederland. 'Kanker heeft tenminste nog het fatsoen te d...GERELATEERDE BOEKEN