TRAGE REVOLUTIE, DE

TRAGE REVOLUTIE, DE - H. Righart | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
H. Righart
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
TRAGE REVOLUTIE, DE.pdf

Wil je het boek lezen?TRAGE REVOLUTIE, DE in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. Righart. Lezen TRAGE REVOLUTIE, DE Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Minder gemakkelijk te dateren dan de bicentennial van de Franse Revolutie, is de Industriële Revolutie ongetwijfeld van veel verder strekkende betekenis geweest. Vanaf circa 1760 woedde deze revolutie in Engeland, en zij heeft sedertdien het aanzien niet alleen van de westerse maar van bijna de gehele wereld veranderd. De reeks van uitvindingen en vernieuwingen, die in Engeland vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw plaatsvonden, luidde het begin van een nieuwe era in, een tijdperk van rijkdom en overvloed, wereldwijde communicatie en verkeersbewegingen, internationale economische vervlechting en een schier onstuitbare technologische ontwikkeling. Waar komt onze industriële samenleving vandaan? Een verklaring van de industriële Revolutie uit strikt technologische ontwikkelingen ligt voor de hand, maar voldoet niet. Wat maakte juist Engeland tot de bakermat? In dit boek wordt een antwoord op deze kwestie gezocht in een vergelijking met de ontwikkeling in Frankrijk, Duitsland, Rusland en Japan. De voorwaarden voor industrialisering in al deze landen worden onderzocht op sociaal-economisch, politiekinstitutioneel en mentaal-cultureel terrein. De ontwikkeling wordt over de periode van een aantal eeuwen gevolgd: ruwweg vanaf het einde van de Middeleeuwen tot aan de Eerste Wereldoorlog. Zo ontstaat een verhelderend inzicht in een uiterst complex vraagstuk: dat van het ontstaan van industriële samenlevingen.


...EVOLUTIE, DE (Paperback). Minder gemakkelijk te dateren dan de bicentennial van de Franse Revolutie, is de Industriële Revolutie ongetwijfeld van ... Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2: Een trage revolutie ... ... Hoofdstuk 2 - De Trage Revolutie {Het ontstaan van de industriële samenleving} Paragraaf 1 Samenleving onder spanning: bevolking en bestaansmiddelen in West-Europa tussen 1500 en 1700 1.1 De agrarisch-stedelijke samenleving Van 1700 tot 2000 grote veranderingen in West-Europa Voor 1750: maatschappij gebaseerd op landbouw-nijverheid-handel age-revolutie-21766 Pagina 1 van 7 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2, Een trage revolutie Samenvatting door een scholier 2826 woorden 14 jaar geleden 7,8 31 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Methode Sfinx Een trage revolutie. 1.1 Landbouw. De meeste mensen in Groot-Brittannië werkten rond 1750 in de landbouw. De productiviteit in de ... age-revolutie-2 ... Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2, Een trage revolutie ... . 1.1 Landbouw. De meeste mensen in Groot-Brittannië werkten rond 1750 in de landbouw. De productiviteit in de ... age-revolutie-2...GERELATEERDE BOEKEN