Christelijk geloof

Christelijk geloof - Herman Takken | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Herman Takken
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Christelijk geloof.pdf

Wil je het boek lezen?Christelijk geloof in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Herman Takken. Lezen Christelijk geloof Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Veel kerken krijgen te maken met mensen uit hetMidden-Oosten en Noord-Afrika. Velen, in hetbijzonder vluchtelingen, hebben vragen over hetchristelijke geloof. Dit boek is speciaal geschreven voormoslims die daar meer van willen weten. Het kan gegevenworden aan hen die ervoor openstaan om meer teontdekken van de Bijbel en wat christenen geloven. Het isook geschikt om te gebruiken ter voorbereiding op dedoop. De dopeling en een eventuele begeleider krijgendaartoe veel stof tot gesprek aangereikt. Leidraad inde uitleg zijn de twaalf artikelen, het oude documentvan de kerken dat ook bekend is als de ApostolischeGeloofsbelijdenis. Zes van deze artikelen gaan over JezusChristus. Voor christenen is Hij meer dan een profeet.Daarom wordt er ook antwoord gegeven op vragen als:Jezus Christus, wie is Hij? Wat betekenen zijn namen? Watbedoelen christenen met Zoon van God? Jezus is Redder,maar waarvan redt Hij? Wat is de betekenis van doop enavondmaal? Niet alleen de geloofsleer wordt behandeld,ook het praktische christelijke leven komt aan de orde.


...christenen voor aanhangers van het christelijk geloof werd voor het eerst gebruikt in Antiochië, en is gebaseerd op het feit dat het geloof in Jezus Christus centraal staat in het christendom ... Christelijk geloof - debijbel.nl ... . In de loop der tijd zijn binnen het christendom een 'westerse' en een 'oosterse' traditie ontstaan. De kern van het christelijk geloof. Deze wereld is er niet toevallig. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Volgens het chri ... De 1599 beste afbeeldingen van Christelijk in 2020 ... ... . God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Volgens het christelijk geloof is Jezus geboren in Bethlehem (wat men viert met Kerst). Jezus heeft aan het eind van Zijn leven afgerekend met de zonde en straf, door de doodstraf te ondergaan, de k...GERELATEERDE BOEKEN