VAN REGENTEN EN PATIENTEN

VAN REGENTEN EN PATIENTEN - Joost Dankers | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Joost Dankers
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
VAN REGENTEN EN PATIENTEN.pdf

Wil je het boek lezen?VAN REGENTEN EN PATIENTEN in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Joost Dankers. Lezen VAN REGENTEN EN PATIENTEN Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting geplaatst tegen de achtergrond van veranderingen in de psychiatrie en maatschappelijke opvattingen over de zorg voor geestelijk gestoorden in het algemeen. Na een korte inleiding over vooroorlogse ideeën,over geestelijke gezondheidszorg en ontwikkelingen binnen de Stichting wordt ingegaan op d e periode na 1945, een nog nauwelijks ontgonnen terrein in de geschiedschrijving van de psychiatrie. Daarbij wordt afzonderlijke aandacht besteed aan de Dr Henri van der Hoeven Kliniek die in 1955 op initiatief van de psychiaterjurist Pieter Baan werd opgericht. Deze kliniek vervulde een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de forensische psychiatrie: geestelijk gestoorde criminelen die verminderd toerekeningsvatbaar waren dienden behandeld te worden in plaats van gestraft. Er wordt een levendig beeld geschetst van de behandeling van de ter beschikking gestelde, de ontwikkelingen daarin en de veranderende maatschappelijke opvattingen over de terbeschikkingstelling. Een nieuwe vorm van zorg ontstond in de jaren zestig met de oprichting van een speciale afdeling voor zwakzinnigen, Dennendal. Voor velen is de geschiedenis van Dennendal getekend door conflicten die het in de eerste helft van de jaren zeventig meemaakte. Zij worden beschreven in de context van de democratiseringsbeweging en tegencultuur van de jaren, zestig, Nagegaan wordt in hoeverre opvattingen over verzorging en behandeling van zwakzinnigen, destijds inzet van het conflict, in een later stadium zijn beklijfd. Met een voorwoord van prgf dr. R Schnabel, hoogleraar geestelijkegezondheidszorg.


...ENTEN EN PATIENTEN (Hardcover). In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting geplaatst tegen de ... J. Dankers, J. van der Linden, Van regenten en patiënten ... ... ... Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Dankers, Hoost & Jos van der Linden. - Van regenten en patienten. De geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting: Gevonden boeken, volgens onderstaande selectiecriteria: van regenten en patienten (-) waar filter verwijderen waar Categorie 9789053522745 VAN REGENTEN EN PATIENTEN koop je tweedehands bij Bookmatch. 100% veilig Geen énkel risico. Joost Dankers, Jos van der Linden Van regenten en patiënten. de geschiedenis van de Willem Arntsz Sti ... (PDF) J. Dankers, J. van der Linden, Van regenten en ... ... . 100% veilig Geen énkel risico. Joost Dankers, Jos van der Linden Van regenten en patiënten. de geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting: Huis en Hoeve, Van der Hoevenkliniek en Dennendal. Gedrukt boek BMGN - Low Countries Historical Review is the leading academic journal for the history of...GERELATEERDE BOEKEN