Kinderrevalidatie

Kinderrevalidatie - M.J. Meihuizen-de Regt | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
M.J. Meihuizen-de Regt
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
Kinderrevalidatie.pdf

Wil je het boek lezen?Kinderrevalidatie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.J. Meihuizen-de Regt. Lezen Kinderrevalidatie Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Kinderrevalidatie omvat het onderzoeken en behandelen van motorische, cognitieve, communicatieve en sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Het vakgebied is volop in ontwikkeling. Gedurende de afgelopen jaren zijn diverse internationale meetinstrumenten voor de Nederlandse kinderrevalidatie gestandaardiseerd. Sinds 2008 is er een in het Nederlands vertaalde versie beschikbaar van de International Classification of Functioning, te weten de ICF-CY (Children en Youth). Deze biedt een gemeenschappelijk begrippenkader voor de beschrijving van functionerings-problemen samenhangend met de gezondheidstoestand. Als uitgangspunt voor diagnostiek en interventie zijn recent diverse 'evidence-based' richtlijnen ontwikkeld. Ook zijn er ontwikkelingen te melden op het strikt medische vlak en zijn er belangrijke stappen gezet gericht op de samenhang en afstemming tussen alle activiteiten betreffende de kinderrevalidatie. In deze vierde herziene druk van 'Kinderrevalidatie' komen alle vernieuwingen aan bod en krijgt de lezer wederom een professionele kijk op het vakgebied.Evenals in de vorige drukken is er gekozen voor een tweedeling. Het eerste, algemene gedeelte geeft een beeld van de uitgangspunten in de kinderrevalidatie. Het is gewijd aan de verschillende domeinen die bij de ontwikkeling van het kind zijn te onderscheiden. Elk domein wordt beschreven vanuit het oogpunt van het normale ontwikkelingsverloop, de diagnostiek en de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van kind en ouders.Het tweede, diagnosegerichte deel gaat in op de meest voorkomende ziektebeelden die aanleiding geven tot problemen in het functioneren. Per ziektebeeld wordt informatie gegeven over de epidemiologie, de etiologie, de kenmerken en het natuurlijk beloop. Aansluitend beschrijft het boek de gevolgen voor de ontwikkeling en het praktisch functioneren op korte en langere termijn. Ten slotte komen de mogelijkheden voor onderzoek en interventie aan de orde.


... Kinderrevalidatie is er voor kinderen en jongeren met dit soort problemen ... bol.com | Kinderrevalidatie | 9789023250807 | Karel ... ... . Het behandelteam werkt vanuit een bevlogen doel: "de beste en vernieuwend willen zijn op inhoud en een goede begeleider in het ontwikkelen van zelfstandigheid en mogelijkheden van het kind." De afdeling Kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek werkt intensief samen met de volgende scholen: De St. Maartenschool ligt naast de Sint Maartenskliniek. Het onderwijsaanbod van de St. Maartenschool varieert van regulier basis ... Kind- en jeugdrevalidatie ... . Het onderwijsaanbod van de St. Maartenschool varieert van regulier basisonderwijs tot zmlk-onderwijs, speciaal gericht op kinderen met een (meervoudige) lichamelijke handicap. Kinderrevalidatie Kinderen ervaren een ziekte of aangeboren aandoening anders dan volwassenen. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met alledaagse vaardigheden zoals lopen, eten, contact maken met anderen en leren op school. Kinde...GERELATEERDE BOEKEN