Onderwijsdier In Hart En Nieren

Onderwijsdier In Hart En Nieren - Bill W.J.M. Banning | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Bill W.J.M. Banning
DIMENSIE
8,1 MB
BESTANDSNAAM
Onderwijsdier In Hart En Nieren.pdf

Wil je het boek lezen?Onderwijsdier In Hart En Nieren in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Bill W.J.M. Banning. Lezen Onderwijsdier In Hart En Nieren Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Pedagogie is een ondergeschoven kindje in het huidige onderwijs. De didactische invalshoek overheerst, terwijl het management verzakelijkt. Wel zijn er, met name in het basisonderwijs, nogal wat pedagogische meetinstrumenten, maar dat zegt nog weinig over de pedagogische grondhouding van de docent. Nu de psychische en sociale problematiek onder jongeren stilaan toeneemt, is het zaak om het onderste uit de pedagogische kan te halen. Het wordt tijd om de pedagogische opdracht van de school (Jo Ritzen) diepgaand inhoud en vorm te geven.Onderwijsdier in hart en nieren geeft een verfrissende kijk op de pedagogische (groei-) mogelijkheden in het onderwijs. De persoon van de leerkracht komt hierbij weer in de onderwijskundige branding te staan. Een leerkracht is geen manager van (voorgeschreven) leerprocessen, maar iemand die met hart en ziel betrokken is bij leerlingen. Dat emoties, dromen, intuïtie, instinctieve en intellectuele vermogens hierbij een grote rol spelen, maakt de auteur duidelijk vanuit zijn eigen levens- en onderwijservaring.Professionaliteit herkrijgt binnen deze visie haar diepgang als groeiende toewijding en bekwaamheid in de omgang met leerlingen en lesstof. Negatief gedrag van leerlingen blijkt meestal een roep om aanvaarding en bevestiging te zijn. De vraag is alleen of onderwijs-mensen die roep verstaan en positief kunnen beantwoorden. De goede wil is in het onderwijs vrijwel altijd aanwezig, alleen ontbreekt het soms aan visie. Dit boek biedt allerlei handvatten om persoonlijk en professioneel aan het denken gezet te worden.Wie het lef heeft om zelf niet buiten spel te blijven staan, kan in dit boek inspiratie vinden. Inspiratie die waarschijnlijk ook buiten het onderwijs van pas kan komen. De thema's die worden aangesneden rondom persoonlijke groei, grondhouding en professionaliteit kunnen immers moeiteloos doorvertaald worden naar bijvoorbeeld de zorg- en andere maatschappelijke sectoren.INHOUDVoorwoord 7Ten geleide 11Hoofdstuk 1 Zo kan het ook 151.1 Persoonlijke aanleiding: "Jij hebt makkelijk praten!" 151.2 Institutionele aanleiding: toename van formaliserende benadering 181.3 Mijn eigen pedagogisch vermogen: een existentieel groeiproces 191.4 Opzet 211.5 Theoretische inkadering: een meerdimensionaal model 221.6 Betrokkenheid of kosmische verbondenheid 281.7 Schemata van de lagen / dimensies van de menselijke persoon 32Hoofdstuk 2 Stilstaan bij ervaringen 352.1 Jeugd: dubbel geboeid 352.2 Stille Dagen: de binnenkant en de bron 412.3 Ervaring van ieders eigen subjectiviteit 442.4 Zingen als diepte-ervaring 452.5 Een ongeluk: Bio-Energetica-therapie 462.6 Instinctieve ervaringen: heftig en diep 532.7 Dromen: ideeën en gloed 552.8 Toeval: de vlinder van Sanne 612.9 Beeldvorming: een mogelijke gevangenis 63Hoofdstuk 3 Reflectie naar het onderwijs toe 65Communicatie en pedagogisch handelen 653.1 'Interconnectedness' 663.2 Stille Dagen: je bent meer waard dan je presteert 683.3 Negatief gedrag is vaak een roep om bevestiging 693.4 Zangervaringen en resoneren 723.5 Bio-Energetica en het non-verbale in het onderwijs 743.6 Instinctieve ervaringen: passie en gloed 763.7 Wat is de betekenis van dromen in dit verband? 773.8 Toeval: openstaan in het onderwijs 813.9 Beeldvorming: Gij zult geen beeld maken 83Hoofdstuk 4 Slotbeschouwingen 914.1 Groeien in communicatie 914.2 Reden om diep te gaan 984.3 Dankbaarheid 1004.4 Bij de gratie van: een uitweiding ter inwijding 1024.5 Schematische samenvatting vanuit het 'lagen'-model 1054.6 Professionaliteit als groeiende toewijding 1084.7 Professionaliteit als vermogen om met diepere ervaringen om te gaan 1144.8 Terugblik en tip naar aanleiding van bovenstaande reflectie 1184.9 Slot: pedagogische groei is mogelijk! 119Noten 123Gebruikte en aanbevolen literatuur 153


...sdier in hart en nieren geeft een verfrissende kijk op de pedagogische (groei-)mogelijkheden in het onderwijs ... Onderwijsdier In Hart En Nieren PDF Boek ... . Hierbij komt de persoon van de leerkracht weer in de onderwijskundige branding te staan. Een leerkracht is immers niet alleen een 'manager' van leerprocessen, maar vooral iemand die met hart en ziel betrokken is bij leerlingen. Onderwijsdier in hart en nieren K. de Jong Ozn. en oud-rector en oud-staatsecretaris van onderwijs 25 februari 2008 , 0:00 "De auteur beschrijft ook - soms erg persoonlijk - allerlei soorten ervaringen die kunnen leiden tot pedagogische groei. Een onderwijsdier in hart en nieren vertelt… Onderwijs geeft vleugels, aldus Bill Banning. Het onderwijs ... in hart en nieren - Vertaling naar Engels - voorbeelden ... ... . Een onderwijsdier in hart en nieren vertelt… Onderwijs geeft vleugels, aldus Bill Banning. Het onderwijs is één van de mooiste plekken om te werken in de samenleving. De hele dag tussen opgroeiende jongelui, die je zoveel meegeven en voor wie je a...GERELATEERDE BOEKEN