Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Arbeidsrecht en sociale zekerheid - Lydia Janssen | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Lydia Janssen
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Arbeidsrecht en sociale zekerheid.pdf

Wil je het boek lezen?Arbeidsrecht en sociale zekerheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Lydia Janssen. Lezen Arbeidsrecht en sociale zekerheid Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Deze nieuwe druk van Sociale zekerheid is, op verzoek van docenten, uitgebreid met een blok Arbeidsrecht. Vandaar ook de nieuwe titel Arbeidsrecht en sociale zekerheid.Het blok Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties uitvoerig de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, zorgverlof en vakantie, en de ontslagbescherming. Het laatste hoofdstuk van dit blok beschrijft de positie van de tijdelijke en flexibele werknemer.Het blok Sociale zekerheid bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt de juridische basis gelegd voor een goed begrip van de sociale zekerheid. In dit deel worden kernbegrippen van het bestuursrecht, het arbeidsrecht, het vreemdelingenrecht en de privacywetgeving beschreven. Gekozen is voor die begrippen die van belang zijn voor de sociale zekerheid.Deel 2 beschrijft het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen. Eerst wordt een globale schets gegeven van de verschillende regelingen en van de bestuursorganen die de sociale zekerheid uitvoeren. Daarna worden de verschillende regelingen een voor een besproken. Vervolgens komen de mogelijkheden van bezwaar en beroep aan bod, en tot slot wordt aan de hand van een loonstrookje van een werknemer de financiering van de sociale zekerheid getoond.In deel 3 wordt een aantal voorzieningen beschreven dat niet tot de kern van de sociale zekerheid wordt gerekend, maar daar wel tegenaan ligt. Aan de orde komen: de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de toeslag voor de kinderopvang, de studiefinanciering en de rechtsbijstand.Er is veel zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik en een praktische benadering van de sociale zekerheid. Een heldere hoofdstructuur, met aan het begin telkens de kern van het hoofdstuk, een casus uit de praktijk, een afsluitende kernzin na iedere paragraaf, een samenvatting en een beschrijving van de kernbegrippen van het hoofdstuk, gidst de cursist door het boek. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat de cursist (delen van) de leerstof zelfstandig bestudeert. De vragen en opdrachten waarmee ieder hoofdstuk wordt afgesloten, stellen hem in staat om vast te stellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.


...ingen en trainingen over arbeidsrecht en sociale zekerheid Bij NCOI verbreedt u uw kennis over arbeidsrecht en sociale zekerheid ... Opleiding Arbeidsrecht en sociale zekerheid - HBO ... ... . Alle relevante onderwerpen komen aan bod, zoals gelijke behandeling, ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, loonbetalingsverplichting bij ziekte en re-integratie. Welkom op de website van de online leeromgeving van Praktijkdiploma Arbeidsrecht (PDL): Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Studenten die deze methode gebruiken toetsen hier hun kennis van de stof, ter voorbereiding op het examen. Studenten kunnen pe ... PDF Uitwerking examentraining BKL Arbeidsrecht en Sociale ... ... . Studenten die deze methode gebruiken toetsen hier hun kennis van de stof, ter voorbereiding op het examen. Studenten kunnen per hoofdstuk oefenen met het maken van diverse meerkeuze- en open vragen en begrippen trainen. Arbeidsrecht en sociale zekerheid bestaat uit vier delen. Deel I Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relati...GERELATEERDE BOEKEN